Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-32/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-32/19

"Dostawa urządzeń sieciowych dla Miejskiej Sieci Komuterowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,1 2019.08.28 195

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2019.09.04 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,5 2019.08.28 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.08.28 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.28 76
protokół odbioru docx 18,0 2019.08.28 67
Szczegółowy opis zamówienia docx 25,8 2019.08.28 109
Wykaz osób doc 19,5 2019.08.28 75
Wzór oferty na dostawy doc 27,7 2019.08.28 84
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,4 2019.08.28 67
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 25,9 2019.08.28 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,6 2019.09.04 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.09.10 77

Pobierz wszystkie dokumenty