Szczegóły ogłoszenia ZP/D-25/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-25/A/19

"Dostawa analizatora do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2019.08.28 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,9 2019.08.28 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.08.28 51
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.08.28 46
Opis przemiotu zamówienia docx 28,7 2019.08.28 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.08.28 38
Projekt umowy doc 86,5 2019.08.28 37
Protokól odbioru doc 40,0 2019.08.28 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.09.04 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 21,1 2019.08.29 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.10 29

Pobierz wszystkie dokumenty