Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-17/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-17/19

"Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku Strefy studenta na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2019.08.28 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,1 2019.08.28 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 17144,0 2019.08.28 113
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.08.28 113
opis przedmiotu zamówienia doc 52,0 2019.08.28 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.08.28 105
Strefa studenta jpg 5922,1 2019.08.28 107
Strefa studenta przedmiar.PRD pdf 75,0 2019.08.28 127
STWiOR doc 120,0 2019.08.28 108
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.08.28 101
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.08.28 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.09.12 137

Pobierz wszystkie dokumenty