Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-17/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-17/19

"Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku Strefy studenta na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2019.08.28 195

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,1 2019.08.28 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 17144,0 2019.08.28 76
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.08.28 68
opis przedmiotu zamówienia doc 52,0 2019.08.28 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.08.28 61
Strefa studenta jpg 5922,1 2019.08.28 66
Strefa studenta przedmiar.PRD pdf 75,0 2019.08.28 75
STWiOR doc 120,0 2019.08.28 65
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.08.28 63
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.08.28 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.09.12 81

Pobierz wszystkie dokumenty