Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-16/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-16/19

"Naprawa tynków kominów, maszynowni i uzupełnienie obróbki dociskowej, wykonanie i montaż stalowej czapki komina oraz malowanie antykorozyjne elementów stalowych na dachu budynku Głównego w części paw B Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2019.08.28 254

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 59,5 2019.08.28 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa - czapka komina doc 5383,5 2019.08.28 114
dokumentacja zdjęciowa dach paw B doc 20392,5 2019.08.28 98
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.08.28 133
opis przedmiotu zamówienia doc 46,5 2019.08.28 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.08.28 126
remont tynki kominów + czapka przedmiar pdf 50,2 2019.08.28 121
schemat dachu paw B+ pdf 7403,1 2019.08.28 106
STWiOR doc 115,5 2019.08.28 126
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.08.28 130
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,5 2019.08.28 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.09.12 125

Pobierz wszystkie dokumenty