Szczegóły ogłoszenia ZP/D-24/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-24/A/19

"Dostawa systemu pomiarowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2019.08.27 197

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,8 2019.08.27 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.08.27 62
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.08.27 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.08.27 62
Projekt umowy doc 86,0 2019.08.27 76
Protokól odbioru doc 40,0 2019.08.27 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.10 82

Pobierz wszystkie dokumenty