Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-29/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-29/19

"Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 173,1 2019.08.07 466

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,7 2019.09.04 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 146,3 2019.08.07 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 113,8 2019.08.07 123
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 100,3 2019.08.07 139
Opis przedmiotu zamówienia docx 116,9 2019.08.07 163
Wzór oferty docx 115,8 2019.08.07 132
Wzór protokołu odbioru docx 105,5 2019.08.07 134
Wzór umowy docx 117,9 2019.08.07 127

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 109,9 2019.09.24 108

Pobierz wszystkie dokumenty