Szczegóły ogłoszenia ZP/U-19/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-19/18

"Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.10.12 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 52,2 2018.10.12 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.10.12 37
Formularz cenowy - zad. nr 1(okładki) docx 13,5 2018.10.12 47
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 doc 27,5 2018.10.12 55
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 doc 28,0 2018.10.12 47
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 doc 32,0 2018.10.12 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2018.10.12 31
Projekt umowy - zad. nr 1 doc 87,0 2018.10.12 33
Projekt umowy - zad. nr 2 doc 84,0 2018.10.12 38
Projekt umowy - zad. nr 3 doc 81,0 2018.10.12 33
Protokół zdawczo-odbiorczy zad. 1 doc 38,0 2018.10.12 28
Protokół zdawczo-odbiorczy zad. 2 i 3 doc 36,0 2018.10.12 31
Wzór formularza oferty doc 65,5 2018.10.12 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2018.10.23 34

Pobierz wszystkie dokumenty