Szczegóły ogłoszenia ZP/U-19/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-19/18

"Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.10.12 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 52,2 2018.10.12 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.10.12 56
Formularz cenowy - zad. nr 1(okładki) docx 13,5 2018.10.12 61
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 2 doc 27,5 2018.10.12 70
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 3 doc 28,0 2018.10.12 61
Opis przedmiotu zamówienia - zad. nr 1 doc 32,0 2018.10.12 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2018.10.12 46
Projekt umowy - zad. nr 1 doc 87,0 2018.10.12 50
Projekt umowy - zad. nr 2 doc 84,0 2018.10.12 50
Projekt umowy - zad. nr 3 doc 81,0 2018.10.12 46
Protokół zdawczo-odbiorczy zad. 1 doc 38,0 2018.10.12 41
Protokół zdawczo-odbiorczy zad. 2 i 3 doc 36,0 2018.10.12 44
Wzór formularza oferty doc 65,5 2018.10.12 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2018.10.23 49

Pobierz wszystkie dokumenty