Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-09/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-09/18

"Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - etap I."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2018.10.11 223

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,3 2018.10.29 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,8 2018.10.11 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - branża budowlana pdf 8730,9 2018.10.11 62
Dokumentacja projektowa - branża sanitarna pdf 6300,6 2018.10.11 53
dokumentacja projektowa- branża elektryczna zmieniona pdf 2054,4 2018.10.11 128
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.11 51
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - I etap WE pawilon C pdf 66,6 2018.10.11 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.10.11 66
Przedmiar branża budowlana pdf 186,9 2018.10.11 68
Przedmiar branża elektryczna pdf 143,9 2018.10.11 96
Przedmiar branża saniitarna pdf 156,4 2018.10.11 58
STWiOR - roboty instalacyjne pdf 217,2 2018.10.11 57
STWiOR budowlanka pdf 363,0 2018.10.11 48
STWiOR roboty elektryczne zmieniona pdf 267,5 2018.10.11 64
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.10.11 54
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.10.11 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2018.10.30 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.11.06 123
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,5 2018.10.29 85

Pobierz wszystkie dokumenty