Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-08/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-08/18

"Wykonanie prac budowlanych w sali dydaktycznej 510 na poziomie V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i strukturalnej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2018.10.03 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 53,5 2018.10.03 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2018.10.03 42
IE PCz WZ pom 510-projekt pdf 1282,3 2018.10.03 51
IE PCz WZ pom 510-przedmiar3 pdf 124,3 2018.10.03 74
IE PCz WZ pom 510-specyfikacja pdf 147,8 2018.10.03 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.10.03 42
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.10.03 43
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.10.03 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.18 57

Pobierz wszystkie dokumenty