Szczegóły ogłoszenia ZP/D-26/18

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-26/18

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 62,0 2018.10.02 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 51,5 2018.10.02 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.10.02 9
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1 doc 56,0 2018.10.02 37
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2 doc 53,5 2018.10.02 33
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3 doc 63,5 2018.10.02 34
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4 doc 229,0 2018.10.02 25
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5 doc 268,0 2018.10.02 32
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6 doc 1903,0 2018.10.02 24
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 7 doc 106,0 2018.10.02 29
Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 8 doc 23,0 2018.10.02 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2018.10.02 7
Projekt umowy doc 68,5 2018.10.02 9
Wzór formularza oferty doc 89,5 2018.10.02 10
Wzór protokołu odbioru doc 28,0 2018.10.02 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.10.16 20

Pobierz wszystkie dokumenty