Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-22/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-22/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017.09.14 331

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017.09.14 200

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.09.14 198
OPZ pdf 5052,3 2017.09.14 207
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.09.14 202
Przedmiar robót pdf 824,2 2017.09.14 195
STWiOR pdf 5800,2 2017.09.14 193
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017.09.14 196
Wzór umowy na roboty budowlane doc 132,5 2017.09.14 191

Pobierz wszystkie dokumenty