Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-22/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-22/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017-09-14 223

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017-09-14 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-09-14 89
OPZ pdf 5052,3 2017-09-14 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017-09-14 92
Przedmiar robót pdf 824,2 2017-09-14 97
STWiOR pdf 5800,2 2017-09-14 93
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017-09-14 88
Wzór umowy na roboty budowlane doc 132,5 2017-09-14 88

Pobierz wszystkie dokumenty