Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-22/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-22/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017-09-14 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017-09-14 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-09-14 27
OPZ pdf 5052,3 2017-09-14 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017-09-14 35
Przedmiar robót pdf 824,2 2017-09-14 32
STWiOR pdf 5800,2 2017-09-14 27
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017-09-14 27
Wzór umowy na roboty budowlane doc 132,5 2017-09-14 25

Pobierz wszystkie dokumenty