Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-20/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-20/17

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 227,8 2017-09-14 513

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 73,5 2017-09-14 201

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017-09-14 152
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,9 2017-09-14 152
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-09-14 132
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,1 2017-09-14 144
Wzór oferty na dostawy doc 41,5 2017-09-14 133
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 54,1 2017-09-14 145
ZPDK-20_17_Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 143,5 2017-09-14 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,8 2017-10-24 94

Pobierz wszystkie dokumenty