Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-20/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-20/17

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 227,8 2017.09.14 548

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 73,5 2017.09.14 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017.09.14 180
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,9 2017.09.14 185
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017.09.14 174
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,1 2017.09.14 187
Wzór oferty na dostawy doc 41,5 2017.09.14 164
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 54,1 2017.09.14 178
ZPDK-20_17_Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 143,5 2017.09.14 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,8 2017.10.24 130

Pobierz wszystkie dokumenty