Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-21/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-21/17

"Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 60,1 2017-09-12 105

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 21,1 2017-09-21 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 71,8 2017-09-12 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,8 2017-09-12 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,1 2017-09-12 40
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-09-12 40
Wzór oferty na dostawy doc 42,0 2017-09-12 40
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 53,3 2017-09-12 40
ZPDK-21_17_Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 246,0 2017-09-12 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 42,8 2017-09-18 30
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_II doc 37,0 2017-09-19 18
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_III doc 38,1 2017-09-21 9

Pobierz wszystkie dokumenty