Szczegóły ogłoszenia ZP/D-18/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-18/A/17

"Dostawa systemu do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych instalacji oświetleniowej mieszanej (oprawy ze źródłami LED i wyładowczymi) wraz z osprzętem regulacyjno-kompensacyjnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2017.09.08 339

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,4 2017.09.08 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.09.08 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2017.09.08 127
Wzór oferty na dostawy docx 22,3 2017.09.08 122
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017.09.08 127
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,5 2017.09.08 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2017.09.20 105

Pobierz wszystkie dokumenty