Szczegóły ogłoszenia ZP/D-18/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-18/A/17

"Dostawa systemu do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych instalacji oświetleniowej mieszanej (oprawy ze źródłami LED i wyładowczymi) wraz z osprzętem regulacyjno-kompensacyjnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2017-09-08 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,4 2017-09-08 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017-09-08 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2017-09-08 30
Wzór oferty na dostawy docx 22,3 2017-09-08 31
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017-09-08 31
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,5 2017-09-08 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2017-09-20 4

Pobierz wszystkie dokumenty