Szczegóły ogłoszenia ZP/D-18/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-18/A/17

"Dostawa systemu do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych instalacji oświetleniowej mieszanej (oprawy ze źródłami LED i wyładowczymi) wraz z osprzętem regulacyjno-kompensacyjnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2017-09-08 269

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,4 2017-09-08 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017-09-08 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2017-09-08 56
Wzór oferty na dostawy docx 22,3 2017-09-08 55
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017-09-08 61
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,5 2017-09-08 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2017-09-20 37

Pobierz wszystkie dokumenty