Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-21/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-21/17

"Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017-09-07 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 57,5 2017-09-07 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja zdjęciowa doc 6717,0 2017-09-07 40
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-09-07 30
Opis przedmiotu zamówienia - uszczelnienie dachu doc 45,0 2017-09-07 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2017-09-07 33
Przedmiar pdf 30,5 2017-09-07 40
Rzut hali pdf 442,1 2017-09-07 35
STWiOR - uszczelnienie dachu doc 111,5 2017-09-07 36
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,0 2017-09-07 33
Wzór umowy na roboty budowlane doc 135,0 2017-09-07 34

Pobierz wszystkie dokumenty