Szczegóły ogłoszenia ZP/D-17/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-17/A/17

"Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o Zamówieniu docx 24,7 2017.09.06 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 59,5 2017.09.06 189

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.09.06 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2017.09.06 152
Wzór oferty na dostawy doc 22,5 2017.09.06 152
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017.09.06 149
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,5 2017.09.06 154

Pobierz wszystkie dokumenty