Szczegóły ogłoszenia ZP/D-17/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-17/A/17

"Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o Zamówieniu docx 24,7 2017-09-06 221

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 59,5 2017-09-06 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017-09-06 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2017-09-06 137
Wzór oferty na dostawy doc 22,5 2017-09-06 130
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017-09-06 132
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 29,5 2017-09-06 132

Pobierz wszystkie dokumenty