Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-19/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-19/17

"Dostawa oprogramowania specjalistycznego (licencja na 17 stanowisk) do laboratorium językowego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 32,7 2017.09.05 229

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,1 2017.09.05 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,7 2017.09.05 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,8 2017.09.05 103
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017.09.05 98
Wzór oferty na dostawy doc 44,5 2017.09.05 101
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 47,6 2017.09.05 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,5 2017.09.14 82

Pobierz wszystkie dokumenty