Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-19/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-19/17

"Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 21,9 2017-08-28 268

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,8 2017-09-05 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 59,8 2017-08-28 157

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-08-28 117
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 1886,7 2017-08-28 148
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1a pdf 1396,6 2017-08-28 135
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2 pdf 1039,1 2017-08-28 125
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2a pdf 1528,6 2017-08-28 117
Opis Przedmiotu Zamówienia zad3 pdf 829,9 2017-08-28 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-08-28 119
Przedmiar robót zad1 pdf 1615,7 2017-08-28 130
Przedmiar robót zad1a pdf 531,8 2017-08-28 131
Przedmiar robót zad2 pdf 712,0 2017-08-28 125
Przedmiar robót zad2a pdf 905,7 2017-08-28 119
Przedmiar robót zad3 pdf 1054,7 2017-08-28 124
STWiOR zad1 pdf 5685,8 2017-08-28 120
STWiOR zad1a pdf 5090,3 2017-08-28 124
STWiOR zad2 pdf 4522,6 2017-08-28 121
STWiOR zad2a pdf 4840,7 2017-08-28 111
STWiOR zad3 pdf 4293,2 2017-08-28 112
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,2 2017-08-28 116
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2017-08-28 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017-09-13 92

Pobierz wszystkie dokumenty