Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-19/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-19/17

"Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 21,9 2017-08-28 223

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,8 2017-09-05 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 59,8 2017-08-28 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-08-28 71
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 1886,7 2017-08-28 92
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1a pdf 1396,6 2017-08-28 83
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2 pdf 1039,1 2017-08-28 75
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2a pdf 1528,6 2017-08-28 68
Opis Przedmiotu Zamówienia zad3 pdf 829,9 2017-08-28 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-08-28 73
Przedmiar robót zad1 pdf 1615,7 2017-08-28 80
Przedmiar robót zad1a pdf 531,8 2017-08-28 78
Przedmiar robót zad2 pdf 712,0 2017-08-28 74
Przedmiar robót zad2a pdf 905,7 2017-08-28 70
Przedmiar robót zad3 pdf 1054,7 2017-08-28 72
STWiOR zad1 pdf 5685,8 2017-08-28 66
STWiOR zad1a pdf 5090,3 2017-08-28 71
STWiOR zad2 pdf 4522,6 2017-08-28 67
STWiOR zad2a pdf 4840,7 2017-08-28 68
STWiOR zad3 pdf 4293,2 2017-08-28 64
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,2 2017-08-28 71
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2017-08-28 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017-09-13 33

Pobierz wszystkie dokumenty