Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-19/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-19/17

"Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 21,9 2017.08.28 377

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,8 2017.09.05 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 59,8 2017.08.28 272

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.08.28 238
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 1886,7 2017.08.28 262
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1a pdf 1396,6 2017.08.28 254
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2 pdf 1039,1 2017.08.28 237
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2a pdf 1528,6 2017.08.28 225
Opis Przedmiotu Zamówienia zad3 pdf 829,9 2017.08.28 230
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.08.28 239
Przedmiar robót zad1 pdf 1615,7 2017.08.28 241
Przedmiar robót zad1a pdf 531,8 2017.08.28 241
Przedmiar robót zad2 pdf 712,0 2017.08.28 238
Przedmiar robót zad2a pdf 905,7 2017.08.28 237
Przedmiar robót zad3 pdf 1054,7 2017.08.28 232
STWiOR zad1 pdf 5685,8 2017.08.28 224
STWiOR zad1a pdf 5090,3 2017.08.28 239
STWiOR zad2 pdf 4522,6 2017.08.28 227
STWiOR zad2a pdf 4840,7 2017.08.28 224
STWiOR zad3 pdf 4293,2 2017.08.28 221
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,2 2017.08.28 223
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2017.08.28 223

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2017.09.13 216

Pobierz wszystkie dokumenty