Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-20/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-20/17

"Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 21,6 2017.08.28 339

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,1 2017.08.28 190

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.08.28 196
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2017.08.28 186
projekt budowlany pdf 14447,2 2017.08.28 195
przedmiar robót pdf 3180,5 2017.08.28 203
Specyfikacja pdf 7442,1 2017.08.28 196
Wykaz robót budowlanych doc 24,9 2017.08.28 182
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017.08.28 199
Wzór umowy na roboty budowlane doc 141,0 2017.08.28 188

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.09.12 187

Pobierz wszystkie dokumenty