Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-20/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-20/17

"Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 21,6 2017-08-28 303

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,1 2017-08-28 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-08-28 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2017-08-28 154
projekt budowlany pdf 14447,2 2017-08-28 166
przedmiar robót pdf 3180,5 2017-08-28 171
Specyfikacja pdf 7442,1 2017-08-28 168
Wykaz robót budowlanych doc 24,9 2017-08-28 153
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017-08-28 163
Wzór umowy na roboty budowlane doc 141,0 2017-08-28 159

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017-09-12 160

Pobierz wszystkie dokumenty