Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/17

"Remont korytarza III piętra w pawilonie B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 20,8 2017-08-25 405

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,1 2017-08-28 92
Informacja o zmianach 2(procedura uproszczona) pdf 28,5 2017-09-05 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,4 2017-08-25 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-08-25 93
OPZ_korytarze III piętro_WIPiTM pdf 3075,3 2017-08-25 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-08-25 93
przedmiar roboty budowlane pdf 2203,4 2017-08-25 103
przedmiar roboty elektryczne pdf 511,7 2017-08-25 95
STWiOR III piętro pdf 5216,2 2017-08-25 96
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017-08-25 92
Wzór umowy na roboty budowlane doc 135,5 2017-08-25 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,1 2017-09-12 87

Pobierz wszystkie dokumenty