Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/17

"Remont korytarza III piętra w pawilonie B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 20,8 2017-08-25 453

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,1 2017-08-28 140
Informacja o zmianach 2(procedura uproszczona) pdf 28,5 2017-09-05 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,4 2017-08-25 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-08-25 144
OPZ_korytarze III piętro_WIPiTM pdf 3075,3 2017-08-25 160
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-08-25 152
przedmiar roboty budowlane pdf 2203,4 2017-08-25 151
przedmiar roboty elektryczne pdf 511,7 2017-08-25 148
STWiOR III piętro pdf 5216,2 2017-08-25 137
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017-08-25 142
Wzór umowy na roboty budowlane doc 135,5 2017-08-25 156

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,1 2017-09-12 148

Pobierz wszystkie dokumenty