Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/17

"Remont korytarza III piętra w pawilonie B Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 20,8 2017.08.25 500

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,1 2017.08.28 188
Informacja o zmianach 2(procedura uproszczona) pdf 28,5 2017.09.05 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,4 2017.08.25 205

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.08.25 194
OPZ_korytarze III piętro_WIPiTM pdf 3075,3 2017.08.25 204
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.08.25 202
przedmiar roboty budowlane pdf 2203,4 2017.08.25 195
przedmiar roboty elektryczne pdf 511,7 2017.08.25 188
STWiOR III piętro pdf 5216,2 2017.08.25 188
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017.08.25 188
Wzór umowy na roboty budowlane doc 135,5 2017.08.25 197

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,1 2017.09.12 192

Pobierz wszystkie dokumenty