Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-15/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-15/17

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 265,1 2017.08.11 601

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,4 2017.08.11 335

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017.08.11 283
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,6 2017.08.11 280
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017.08.11 287
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,0 2017.08.11 301
Wzór oferty na dostawy doc 43,1 2017.08.11 296
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 53,6 2017.08.11 287
ZPDK-15_17_Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 180,5 2017.08.11 381

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 35,2 2017.08.17 280

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,6 2017.08.29 259

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,5 2017.09.21 207

Pobierz wszystkie dokumenty