Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-15/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-15/17

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 265,1 2017-08-11 473

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,4 2017-08-11 207

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017-08-11 143
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,6 2017-08-11 146
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-08-11 144
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,0 2017-08-11 148
Wzór oferty na dostawy doc 43,1 2017-08-11 152
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 53,6 2017-08-11 151
ZPDK-15_17_Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 180,5 2017-08-11 242

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 35,2 2017-08-17 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,6 2017-08-29 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,5 2017-09-21 68

Pobierz wszystkie dokumenty