Szczegóły ogłoszenia ZP/D-12/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-12/A/17

"Dostawa transmisyjnego mikroskopu elektronowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 131,4 2017.08.01 505

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,0 2017.08.01 232

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.08.01 224
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,6 2017.08.01 229
Wykaz dostaw docx 23,4 2017.08.01 227
Wzór oferty docx 22,5 2017.08.01 207
Wzór protokołu odbioru doc 29,5 2017.08.01 222
Wzór umowy doc 61,5 2017.08.01 229

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 37,0 2017.08.24 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.09.07 130

Pobierz wszystkie dokumenty