Szczegóły ogłoszenia ZP/D-12/A/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-12/A/17

"Dostawa transmisyjnego mikroskopu elektronowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 131,4 2017-08-01 439

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,0 2017-08-01 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-08-01 155
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,6 2017-08-01 166
Wykaz dostaw docx 23,4 2017-08-01 152
Wzór oferty docx 22,5 2017-08-01 151
Wzór protokołu odbioru doc 29,5 2017-08-01 151
Wzór umowy doc 61,5 2017-08-01 159

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 37,0 2017-08-24 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017-09-07 63

Pobierz wszystkie dokumenty