Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-01/17

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-01/17

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 289,7 2017-01-12 310

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,1 2017-02-10 222

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,1 2017-01-12 682

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017-01-12 593
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,5 2017-01-12 353
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-01-12 596
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-poprawiony doc 166,5 2017-01-12 697
Wzór oferty na dostawy-poprawiony doc 44,8 2017-01-12 603
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 53,7 2017-01-12 585

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,8 2017-02-10 311

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 42,8 2017-02-28 71

Pobierz wszystkie dokumenty