Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-42/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-42/16

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 194,3 2017-01-04 504

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,4 2017-01-04 1073

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2017-01-04 1018
Jednolity Europejski Dokument Zamówień xml 95,6 2017-01-04 1024
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 117,5 2017-01-04 1082
Wzór oferty na dostawy docx 36,5 2017-01-04 1030
Wzór protokołu odbioru docx 18,2 2017-01-04 1022
Wzór umowy na dostawy docx 32,2 2017-01-04 1008

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,2 2017-01-25 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2017-02-13 72

Pobierz wszystkie dokumenty