Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-42/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-42/16

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 194,3 2017-01-04 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,4 2017-01-04 697

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2017-01-04 671
Jednolity Europejski Dokument Zamówień xml 95,6 2017-01-04 673
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 117,5 2017-01-04 706
Wzór oferty na dostawy docx 36,5 2017-01-04 680
Wzór protokołu odbioru docx 18,2 2017-01-04 675
Wzór umowy na dostawy docx 32,2 2017-01-04 666

Pobierz wszystkie dokumenty