Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-19/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-19/16

"Prace budowlane związane z montażem nowych drzwi na parterze Wydziału Budownictwa"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie html 62,6 2016-12-28 229

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,0 2016-12-28 347

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2016-12-28 320
Opinia techniczna pdf 3903,6 2016-12-29 237
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 373,5 2016-12-28 385
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2016-12-28 331
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pdf 460,4 2016-12-28 348
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,5 2016-12-28 335
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,5 2016-12-28 334

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,1 2016-12-29 222

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017-01-13 168

Pobierz wszystkie dokumenty