Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/16

"Remont w budynkach przy ul. Brzeźnickiej 60A Wydziału Infrastruktury i Środowiska."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 85,8 2016-12-23 631

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 58,1 2016-12-23 768

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2016-12-23 730
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 487,8 2016-12-23 762
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2 pdf 613,0 2016-12-23 744
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2016-12-23 742
przedmiar robót - branża budowlana zad1 pdf 890,2 2016-12-23 766
przedmiar robót - branża elektryczna zad1 pdf 161,2 2016-12-23 758
Przedmiar zad2 pdf 482,5 2016-12-23 729
Rys. - Zał. do Opisu Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 2088,6 2016-12-23 720
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zad1 pdf 934,2 2016-12-23 730
STWiOR zad2 pdf 4100,6 2016-12-23 716
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2016-12-23 716
Wzór umowy na roboty budowlane zad1 doc 133,5 2016-12-23 699
Wzór umowy na roboty budowlane zad2 doc 133,5 2016-12-23 697

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2017-01-10 310

Pobierz wszystkie dokumenty