Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/16

"Remont w budynkach przy ul. Brzeźnickiej 60A Wydziału Infrastruktury i Środowiska."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 85,8 2016.12.23 639

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 58,1 2016.12.23 773

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2016.12.23 745
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 487,8 2016.12.23 767
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2 pdf 613,0 2016.12.23 749
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2016.12.23 751
przedmiar robót - branża budowlana zad1 pdf 890,2 2016.12.23 771
przedmiar robót - branża elektryczna zad1 pdf 161,2 2016.12.23 764
Przedmiar zad2 pdf 482,5 2016.12.23 734
Rys. - Zał. do Opisu Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 2088,6 2016.12.23 735
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zad1 pdf 934,2 2016.12.23 735
STWiOR zad2 pdf 4100,6 2016.12.23 726
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2016.12.23 729
Wzór umowy na roboty budowlane zad1 doc 133,5 2016.12.23 708
Wzór umowy na roboty budowlane zad2 doc 133,5 2016.12.23 702

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2017.01.10 324

Pobierz wszystkie dokumenty