Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/16

"Remont w budynkach przy ul. Brzeźnickiej 60A Wydziału Infrastruktury i Środowiska."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 85,8 2016-12-23 499

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 58,1 2016-12-23 634

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2016-12-23 587
Opis Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 487,8 2016-12-23 626
Opis Przedmiotu Zamówienia zad2 pdf 613,0 2016-12-23 603
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2016-12-23 600
przedmiar robót - branża budowlana zad1 pdf 890,2 2016-12-23 630
przedmiar robót - branża elektryczna zad1 pdf 161,2 2016-12-23 628
Przedmiar zad2 pdf 482,5 2016-12-23 603
Rys. - Zał. do Opisu Przedmiotu Zamówienia zad1 pdf 2088,6 2016-12-23 590
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zad1 pdf 934,2 2016-12-23 587
STWiOR zad2 pdf 4100,6 2016-12-23 582
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2016-12-23 581
Wzór umowy na roboty budowlane zad1 doc 133,5 2016-12-23 572
Wzór umowy na roboty budowlane zad2 doc 133,5 2016-12-23 567

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2017-01-10 161

Pobierz wszystkie dokumenty