Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-35/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-35/16

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 367,6 2016.12.09 339

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 65,3 2017.01.12 217

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,0 2016.12.09 629

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2016.12.09 579
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 91,8 2016.12.09 572
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2016.12.09 573
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 187,0 2016.12.09 688
Wzór oferty docx 32,9 2016.12.09 571
Wzór umowy docx 26,7 2016.12.09 580

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 21,8 2017.01.12 250

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2017.01.31 225

Pobierz wszystkie dokumenty