Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-35/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-35/16

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 367,6 2016-12-09 331

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 65,3 2017-01-12 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,0 2016-12-09 625

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2016-12-09 570
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 91,8 2016-12-09 566
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2016-12-09 562
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 187,0 2016-12-09 681
Wzór oferty docx 32,9 2016-12-09 565
Wzór umowy docx 26,7 2016-12-09 569

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 21,8 2017-01-12 237

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2017-01-31 211

Pobierz wszystkie dokumenty