Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-35/16

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-35/16

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 367,6 2016-12-09 128

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 65,3 2017-01-12 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,0 2016-12-09 410

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2016-12-09 371
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 91,8 2016-12-09 369
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2016-12-09 368
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 187,0 2016-12-09 447
Wzór oferty docx 32,9 2016-12-09 370
Wzór umowy docx 26,7 2016-12-09 376

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ doc 21,8 2017-01-12 13

Pobierz wszystkie dokumenty