Szczegóły ogłoszenia ZP/D-11/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-11/15

"Dostawa wyposażenia meblowego pomieszczeń, mieszczących się w segmentach F i G budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 12,5 2015-05-26 395

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 354,8 2015-05-26 473

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 316,6 2015-05-26 400
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 315,8 2015-05-26 384
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 312,3 2015-05-26 378
projekt umowy doc 365,0 2015-05-26 398
protokol odbioru doc 317,5 2015-05-26 384
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 4866,0 2015-05-26 580
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 314,5 2015-05-26 384
Wykaz dostaw lub usług doc 312,0 2015-05-26 400
Wzór oferty na dostawy doc 318,3 2015-05-26 385

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 386,6 2015-06-02 388

Pobierz wszystkie dokumenty