Szczegóły ogłoszenia ZP/D-17/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-17/A/15

"Dostawa stanowiska szybkiego prototypowania w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 158,2 2015-05-20 466

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 759,0 2015-05-25 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 335,5 2015-05-25 352
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,5 2015-05-25 337
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-05-25 367
Protokół odbioru doc 319,5 2015-05-25 361
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-05-25 376
Wzór oferty na dostawy doc 325,0 2015-05-25 350
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 351,0 2015-05-25 363

Pobierz wszystkie dokumenty