Szczegóły ogłoszenia ZP/D-15/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-15/A/15

"Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 170,0 2015-05-12 489

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 162,7 2015-06-12 256
Informacja o zmianach (procedura pełna) 2 pdf 62,1 2015-06-23 262

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 770,5 2015-05-18 399

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 335,5 2015-05-18 282
Formularz cenowy doc 631,0 2015-05-18 319
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,5 2015-05-18 279
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-05-18 293
Protokół odbioru doc 319,5 2015-05-18 287
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-05-18 296
Wykaz dostaw lub usług doc 323,5 2015-05-18 303
Wykaz osób doc 323,0 2015-05-18 319
Wzór oferty na dostawy doc 326,0 2015-05-18 300
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 372,5 2015-05-18 293
Załącznik nr 1 do SIWZ doc 2147,5 2015-05-18 453

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ przedłużenie terminu składania ofert doc 326,0 2015-06-23 308

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 367,5 2015-06-02 334
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ 2 doc 330,0 2015-06-12 307

Pobierz wszystkie dokumenty