Szczegóły ogłoszenia ZP/D-15/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-15/A/15

"Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 170,0 2015-05-12 561

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 162,7 2015-06-12 326
Informacja o zmianach (procedura pełna) 2 pdf 62,1 2015-06-23 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 770,5 2015-05-18 469

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 335,5 2015-05-18 355
Formularz cenowy doc 631,0 2015-05-18 383
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,5 2015-05-18 346
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-05-18 358
Protokół odbioru doc 319,5 2015-05-18 361
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-05-18 355
Wykaz dostaw lub usług doc 323,5 2015-05-18 362
Wykaz osób doc 323,0 2015-05-18 389
Wzór oferty na dostawy doc 326,0 2015-05-18 364
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 372,5 2015-05-18 364
Załącznik nr 1 do SIWZ doc 2147,5 2015-05-18 529

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ przedłużenie terminu składania ofert doc 326,0 2015-06-23 372

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 367,5 2015-06-02 402
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ 2 doc 330,0 2015-06-12 374

Pobierz wszystkie dokumenty