Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-10/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-10/15

"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 239,6 2015-04-29 627

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 69,3 2015-05-26 422

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 371,1 2015-05-04 660

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 314,4 2015-05-04 494
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 313,4 2015-05-04 489
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 310,1 2015-05-04 471
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 312,2 2015-05-04 467
Wzór oferty na dostawy doc 323,2 2015-05-04 492
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 320,3 2015-05-04 484
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 18,0 2015-05-04 493
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 404,2 2015-05-04 681

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 47,5 2015-05-26 457
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_II doc 24,6 2015-05-29 423

Pobierz wszystkie dokumenty