Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-09/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-09/15

"Dostawa wyposażenia laboratoriów Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 180,7 2015-04-15 787

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 353,2 2015-04-20 613

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 316,5 2015-04-20 598
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 315,7 2015-04-20 570
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 312,3 2015-04-20 551
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 314,4 2015-04-20 555
Wzór oferty na dostawy doc 317,8 2015-04-20 575
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 352,5 2015-04-20 546
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 18,0 2015-04-20 593
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 362,5 2015-04-20 705

Pobierz wszystkie dokumenty