Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-08/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-08/15

"Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 228,0 2015-04-08 623

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 63,9 2015-05-07 381

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 347,5 2015-04-10 609

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2015-04-10 532
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 24,6 2015-04-10 515
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 21,5 2015-04-10 521
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,6 2015-04-10 529
Wzór oferty na dostawy doc 318,0 2015-04-10 522
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 318,0 2015-04-10 536
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 18,0 2015-04-10 530
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 349,0 2015-04-10 655

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_I doc 312,3 2015-04-29 385
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_II docx 322,6 2015-05-07 399

Pobierz wszystkie dokumenty