Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-03/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-03/15

"Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 205,8 2015-04-08 791

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 63,3 2015-05-25 370

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 354,8 2015-04-10 677

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 316,6 2015-04-10 588
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 315,5 2015-04-10 636
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 312,2 2015-04-10 603
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 314,1 2015-04-10 612
Wzór oferty na dostawy doc 318,6 2015-04-10 596
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 315,0 2015-04-10 589
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 18,0 2015-04-10 617
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 318,3 2015-04-10 813

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 313,0 2015-05-11 417
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_II doc 312,8 2015-05-25 362

Pobierz wszystkie dokumenty