Szczegóły ogłoszenia ZP/D-12/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-12/A/15

"Dostawa wyposażenia Laboratorium Mechatroniki, Robotyki Przemysłowej i Mobilnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 225,8 2015-04-02 664

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 888,5 2015-04-07 919

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 335,0 2015-04-07 778
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,5 2015-04-07 774
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-04-07 767
Protokół odbioru doc 319,5 2015-04-07 798
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-04-07 778
Wzór oferty na dostawy doc 364,0 2015-04-07 810
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 351,0 2015-04-07 776

Pobierz wszystkie dokumenty