Szczegóły ogłoszenia ZP/D-14/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-14/A/15

"Dostawa wyposażenia Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 239,9 2015-04-02 652

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 907,0 2015-04-07 881

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 336,0 2015-04-07 701
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,5 2015-04-07 708
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-04-07 717
Protokół odbioru doc 319,5 2015-04-07 710
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-04-07 722
Wzór oferty na dostawy doc 361,5 2015-04-07 718
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 351,0 2015-04-07 714

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 332,0 2015-04-21 451
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 4576,5 2015-04-24 438

Pobierz wszystkie dokumenty