Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-06/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-06/15

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 143,5 2015.03.26 483

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 64,4 2015.04.17 328
Informacja o zmianach (procedura pełna)_II pdf 76,3 2015.04.23 307

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 314,7 2015.03.31 523

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2015.03.31 357
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 189,4 2015.03.31 335
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 184,8 2015.03.31 334
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,5 2015.03.31 362
Wzór oferty na dostawy doc 190,0 2015.03.31 386
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 192,9 2015.03.31 356
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 18,0 2015.03.31 347

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 185,9 2015.04.17 368

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,4 2015.04.23 398

Pobierz wszystkie dokumenty