Szczegóły ogłoszenia ZP/D-09/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-09/A/15

"Dostawa wyposażenia Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 237,5 2015-03-24 456

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 866,0 2015-03-30 462

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 335,5 2015-03-30 362
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,0 2015-03-30 330
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-03-30 333
Protokół odbioru doc 319,5 2015-03-30 347
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-03-30 332
Wzór oferty na dostawy doc 361,5 2015-03-30 352
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 350,5 2015-03-30 335

Pobierz wszystkie dokumenty