Szczegóły ogłoszenia ZP/D-09/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-09/A/15

"Dostawa wyposażenia Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 237,5 2015-03-24 528

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 866,0 2015-03-30 542

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 335,5 2015-03-30 441
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,0 2015-03-30 404
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-03-30 411
Protokół odbioru doc 319,5 2015-03-30 419
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-03-30 412
Wzór oferty na dostawy doc 361,5 2015-03-30 426
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 350,5 2015-03-30 424

Pobierz wszystkie dokumenty