Szczegóły ogłoszenia ZP/D-07/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-07/A/15

"Dostawa wyposażenia Laboratorium Drgań Mechanicznych w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 238,9 2015-03-17 729

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 77,3 2015-03-18 550

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 908,5 2015-03-23 578

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 334,5 2015-03-23 490
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,0 2015-03-23 481
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-03-23 476
Protokół odbioru doc 319,5 2015-03-23 470
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-03-23 510
Wzór oferty na dostawy doc 353,5 2015-03-23 508
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 350,5 2015-03-23 477
Zmieniony wzór oferty na dostawy doc 356,0 2015-04-02 463

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 327,0 2015-04-02 466

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 320,5 2015-04-16 475

Pobierz wszystkie dokumenty