Szczegóły ogłoszenia ZP/D-07/A/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-07/A/15

"Dostawa wyposażenia Laboratorium Drgań Mechanicznych w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 238,9 2015-03-17 651

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 77,3 2015-03-18 473

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 908,5 2015-03-23 503

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 334,5 2015-03-23 416
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 338,0 2015-03-23 407
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 324,5 2015-03-23 403
Protokół odbioru doc 319,5 2015-03-23 401
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 324,0 2015-03-23 428
Wzór oferty na dostawy doc 353,5 2015-03-23 426
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 350,5 2015-03-23 401
Zmieniony wzór oferty na dostawy doc 356,0 2015-04-02 390

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 327,0 2015-04-02 390

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 320,5 2015-04-16 399

Pobierz wszystkie dokumenty