Szczegóły ogłoszenia ZP/U-14/15

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-14/15

"Wielobranżowy nadzór budowlany nad realizacją zadania: Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,7 2015-03-17 427

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,5 2015-03-17 346

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja_pozwolenie na budowe pdf 1500,4 2015-03-17 492
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2015-03-17 442
opis-zamowienia doc 370,0 2015-03-17 489
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 24,4 2015-03-17 443
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 21,3 2015-03-17 464
Projekt Budowlany Architektura i konstrukcja zip 64320,5 2015-03-17 447
Projekt Budowlany Instalacje elektryczne zip 47675,8 2015-03-17 463
Projekt Budowlany Instalacje sanitarne zip 69101,8 2015-03-17 443
Projekt wykonawczy Tom I zip 13385,3 2015-03-17 394
Projekt wykonawczy Tom II zip 10959,0 2015-03-17 411
Projekt wykonawczy Tom IIIa zip 163552,7 2015-03-17 392
Projekt wykonawczy Tom IIIb zip 95320,7 2015-03-17 380
Projekt wykonawczy Tom IIIc zip 46771,1 2015-03-17 352
Projekt wykonawczy Tom IV zip 156269,8 2015-03-17 335
Projekt wykonawczy Tom V - inst. CCTV i AV zip 4057,5 2015-03-17 339
Projekt wykonawczy Tom V - inst. el zip 14503,4 2015-03-17 325
Projekt wykonawczy Tom V - inst. teletechn - G zip 4659,6 2015-03-17 319
przyłacze kan. deszczowej zip 69411,9 2015-03-17 336
Specyfikacje techniczne zip 12113,9 2015-03-17 325
Uprawnienia, Izby, Oświadczenia, Zagospodarowanie, Rozbiórka klatki zewnętrz zip 63376,0 2015-03-17 346
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,4 2015-03-17 317
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2015-03-17 328
Wykaz osób doc 19,9 2015-03-17 339
Wzór oferty docx 22,1 2015-03-17 340
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,5 2015-03-17 346

Pobierz wszystkie dokumenty