Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

(aktualizacja 04.08.2017 r.)

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania  Orientacyjna wartość zamówienia PLN Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura
1 Stanowisko modułowe do uzyskiwania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy oraz montażu superkondensatorów.Stanowisko modułowe do wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym. dostawa III kwartał 2017 r. 1 000 000,00 zł Przetarg nieograniczony
2 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawa III kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
3 Dostawa mebli dostawa III kwartał 2017 r. 40 000,00 zł Przetarg nieograniczony
4 Usługa drukarska usługa III kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
5 Remont instalacji klimatyzacji auli A0 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki robota budowlana III kwartał 2017 r. 70 800,00 zł Przetarg nieograniczony
6 Remont zadaszenie wejścia do budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 73 wraz z pracami remontowymi klatki schodowej robota budowlana III kwartał 2017 r. 121 950,00 zł Przetarg nieograniczony
7 Remont muru ogrodzeniowego - parking ul. Dąbrowskiego 69 robota budowlana III kwartał 2017 r. 40 650,00 zł Przetarg nieograniczony
8 Remonty dróg wewnętrznych Politechniki Częstochowskiej robota budowlana III kwartał 2017 r. 65 000,00 zł Przetarg nieograniczony
9 Bieżące remonty związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz budynków Politechniki Częstochowskiej robota budowlana III kwartał 2017 r. 203 000,00 zł Przetarg nieograniczony
10 Remont pomieszczeń studia robota budowlana III kwartał 2017 r. 13 000,00 zł Przetarg nieograniczony
11 Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego robota budowlana III kwartał 2017 r. 121 000,00 zł Przetarg nieograniczony
12 Naprawa poszycia dachu budynku DS. nr 5 "Maluch" robota budowlana III kwartał 2017 r. 95 300,00 zł Przetarg nieograniczony
13 Remont pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych na kondygnacji III, IV, V i  VI piętra DS. nr 7 "Herkules" robota budowlana III kwartał 2017 r. 509 000,00 zł Przetarg nieograniczony
14 Remont wejścia głównego budynku DS. nr 7 "Herkules" robota budowlana III kwartał 2017 r. 19 350,00 zł Przetarg nieograniczony
15 Prace budowlane na parterze segm A budynku głównego Politechniki Częstochowskiej robota budowlana III kwartał 2017 r. 110 000,00 zł Przetarg nieograniczony
16 Remont pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego robota budowlana IV kwartał 2017 r. 73 000,00 zł Przetarg nieograniczony
17 Prace remontowe w budynku głównym przy ul. Dąbrowskiego 69, 71 robota budowlana IV kwartał 2017 r. 162 000,00 zł Przetarg nieograniczony
18 Prace remontowe w budynku przy Armii Krajowej 23/25 robota budowlana IV kwartał 2017 r. 24 000,00 zł Przetarg nieograniczony
19 Prace remontowe z elementami instalacji CWU - DS. 4 robota budowlana IV kwartał 2017 r. 69 000,00 zł Przetarg nieograniczony
20 Dostawa energii elektrycznej dostawa IV kwartał 2017 r. 2 130 000,00 zł Przetarg nieograniczony
21 Dostawa oscyloskopów, mierników i elementów do budowy stanowisk badawczych dostawa IV kwartał 2017 r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
22 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (wagi, wirówki, wytrząsarki, suszarki, wymrażarki, itp.) dostawa IV kwartał 2017 r. 40 000,00 zł Przetarg nieograniczony
23 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawa IV kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
24 Usługa drukarska usługa IV kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
25 Dostawa mebli dostawa IV kwartał 2017 r. 60 000,00 zł Przetarg nieograniczony
26 Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania usługa IV kwartał 2017 r. 200 000,00 zł Przetarg nieograniczony

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Orientacyjna wartość zamówienia PLN
Przewidywany tryb ustawy lub inna procedura
1 Dostawa papieru dostawa I kwartał 2017 r. 220 000,00 zł Przetarg nieograniczony
2 Usługi kompleksowego ubezpieczenia Politechniki
Częstochowskiej
dostawa I kwartał 2017 r. 102 000,00 zł Przetarg nieograniczony
3 Dostawa oscyloskopów, mierników i elementów do budowy
stanowisk badawczych
dostawa I kwartał 2017 r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
4 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (wagi,
wirówki, wytrząsarki, suszarki, wymrażarki, itp.)
dostawa I kwartał 2017 r. 10 000,00 zł Przetarg nieograniczony
5 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawa I kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
6 Usługa drukarska usługa I kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
7 Remont korytarza I piętra w pawilonie B oraz WC -
parter WIPiTM
robota budowlana I kwartał 2017 r. 121 588,48 zł Przetarg nieograniczony
8 Wykonanie prac remontowych dachu DS nr 5 (Maluch) robota budowlana I kwartał 2017 r. 52 002,00 zł Przetarg nieograniczony
9 Dostawa miału węglowego typu M II dla Ciepłowni
Politechniki Częstochowskiej
dostawa I kwartał 2017 r. 451 219,00 zł Przetarg nieograniczony
10 Dostawa reaktora fizykochemicznego dostawa I-II kwartał 2017 r. 70 000,00 zł Przetarg nieograniczony
11 Dostawa walcarki, prasy i przesiewacza dostawa I-II kwartał 2017 r. 180 000,00 zł Przetarg nieograniczony
12 Dostawa odczynników chemicznych dostawa II kwartał 2017 r. 120 000,00 zł Przetarg nieograniczony
13 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek i faksów
dostawa II kwartał 2017 r. 750 000,00 zł Przetarg nieograniczony
14 Rezerwację, wystawianie, sprzedaż i sukcesywną dostawę
biletów lotniczych
dostawa II kwartał 2017 r. 400 000,00 zł Przetarg nieograniczony
15 Dostawa oscyloskopów, mierników i elementów do budowy
stanowisk badawczych
dostawa II kwartał 2017 r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
16 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (wagi,
wirówki, wytrząsarki, suszarki, wymrażarki, itp.)
dostawa II kwartał 2017 r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
17 Dostawa modułów, kart pomiarowych, kontrolerów do
budowy stanowisk badawczych
dostawa II kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
18 Dostawa analizatora CHNS/Loader/PC dostawa II kwartał 2017 r. 968 000,00 zł Przetarg nieograniczony
19 Dostawa kalorymetru automatycznego, kolektora frakcji,
analizatora termograwimetrycznego
dostawa II kwartał 2017 r. 540 000,00 zł Przetarg nieograniczony
20 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawa II kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
21 Usługa drukarska usługa II kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
22 Usługa drukarska usługa II kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
23 Remont w budynku głównym WZ robota budowlana II kwartał 2017 r. 37 000,00 zł Przetarg nieograniczony
24 Naprawa tynków i malowanie wew.pokoi dydaktycznych DS.
4 WZ
robota budowlana II kwartał 2017 r. 8 000,00 zł Przetarg nieograniczony
25 Naprawa tynków i malowanie wew.pokoi dydaktycznych WZ robota budowlana II kwartał 2017 r. 15 000,00 zł Przetarg nieograniczony
26 Remont dachu - budynek Polnam robota budowlana II kwartał 2017 r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
27 Remont świetlika - bud. Aulii WZ robota budowlana II kwartał 2017 r. 40 000,00 zł Przetarg nieograniczony
28 Remont pokoju nr 13 w SWFiS robota budowlana II kwartał 2017 r. 20 500,00 zł Przetarg nieograniczony
29 Wymiana grzejników w pokojach 14 i 15 w SWFiS robota budowlana II kwartał 2017 r. 1 600,00 zł Przetarg nieograniczony
30 Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka
instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania
pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia
ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania
usługa II kwartał 2017 r. 202 850,85 zł Przetarg nieograniczony
31 Dostawa artykułów biurowych dostawa III kwartał 2017 r. 250 000,00 zł Przetarg nieograniczony
32 Dostawa oscyloskopów, mierników i elementów do budowy
stanowisk badawczych
dostawa III kwartał 2017 r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (wagi,
wirówki, wytrząsarki, suszarki, wymrażarki, itp.)
dostawa III kwartał 2017 r. 20 000,00 zł Przetarg nieograniczony
34 Dostawa kamery szybkiej dostawa III kwartał 2017 r. 626 000,00 zł Przetarg nieograniczony
35 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawa III kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
36 Opracowanie oprogramowania do urządzeń laboratoryjnego
(min.walcarki, prasy laboratoryjnej,)
usługa III kwartał 2017 r. 123 670,00 zł Przetarg nieograniczony
37 Opracowanie aplikacji pomiarowej wraz z interfejsem
użytkownika
usługa III kwartał 2017 r. 89 870,00 zł Przetarg nieograniczony
38 Opracowanie oprogramowania do symulacji teoretycznego
modelu fizycznego
usługa III kwartał 2017 r. 109 756,00 zł Przetarg nieograniczony
39 Usługa drukarska usługa III kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony
40 Dostawa odczynników chemicznych dostawa III kwartał 2017 r. 90 000,00 zł Przetarg nieograniczony
41 Dostawa energii elektrycznej dostawa IV kwartał 2017 r. 2 130 000,00 zł Przetarg nieograniczony
42 Dostawa oscyloskopów, mierników i elementów do budowy
stanowisk badawczych
dostawa IV kwartał 2017 r. 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony
43 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (wagi,
wirówki, wytrząsarki, suszarki, wymrażarki, itp.)
dostawa IV kwartał 2017 r. 40 000,00 zł Przetarg nieograniczony
44 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawa IV kwartał 2017 r. 150 000,00 zł Przetarg nieograniczony
45 Usługa drukarska usługa IV kwartał 2017 r. 25 000,00 zł Przetarg nieograniczony