Aktualne zamówienia


Roboty (6)

Dostawy (12)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2017-09-14
2017-10-24 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-20/17

2017-09-21
2017-10-03 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/17

2017-09-22
2017-10-03 godz. 10:30
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-20/A/17

2017-09-22
2017-10-03 godz. 10:30
Dostawa wzbudnika modalnego wraz z kontrolerem i współpracującym z nim oprogramowaniem dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-19/A1/7

2017-09-21
2017-09-28 godz. 10:30
Dostawa inkubatora laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-23/17

2017-09-21
2017-09-28 godz. 10:30
Dostawa 2 sztuk mikroskopu laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska ZP/ZN-24/17

2017-09-12
2017-09-28 godz. 10:00
Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-21/17

2017-09-15
2017-09-26 godz. 10:30
Dostawa stanowiska modułowego do uzyskiwania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/17

2017-08-11
2017-09-21 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-15/17

2017-09-08
2017-09-19 godz. 10:30
Dostawa systemu do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych instalacji oświetleniowej mieszanej (oprawy ze źródłami LED i wyładowczymi) wraz z osprzętem regulacyjno-kompensacyjnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-18/A/17

2017-09-05
2017-09-14 godz. 10:00
Dostawa oprogramowania specjalistycznego (licencja na 17 stanowisk) do laboratorium językowego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-19/17

2017-08-01
2017-09-07 godz. 10:30
Dostawa transmisyjnego mikroskopu elektronowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/A/17