Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.07.11
2019-07-30 godz. 11:00
Prace budowlane związane z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa ZP/RB-14/19

Dostawy (9)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.08.09
2019-09-12 godz. 09:30
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-30/19

2019.08.09
2019-09-12 godz. 09:30
Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-31/19

2019.08.07
2019-09-10 godz. 11:30
Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ZP/DK-29/19

2019.07.29
2019-08-29 godz. 09:30
Dostawa komputera stacjonarnego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-25/19

2019.08.02
2019-08-13 godz. 11:30
Dostawa urządzenia do preparatyki TEM dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/19

2019.07.18
2019-08-06 godz. 11:30
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-19/A/19

2019.07.23
2019-08-06 godz. 11:30
Dostawa systemu wideokonferencyjnego, telewizora i mobilnego stojaka wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu w siedzibie Zamawiającego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/A/19

2019.07.26
2019-08-06 godz. 11:30
Dostawa 4 szt. robotów mobilnych z czujnikami w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-21/A/19

2019.07.10
2019-07-23 godz. 11:30
Dostawa samochodowej kamery termowizyjnej do widzenia nocnego (night vision) wraz z elektronicznym modułem sterującym i okablowaniem w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-16/A/19

Usługi (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.07.26
2019-08-08 godz. 09:30
Wykonanie druków kart mieszkańca oraz druków opłat dla Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej ZP/U-22/19