Zmiana rozmiaru tekstu

-A +A

A

A

A

Politechnika Częstochowska

65 lat doświadczenia w działalności naukowej i edukacyjnej

Aktualne zamówienia

Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2015-04-29
2015-06-09 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-10/15

2015-04-15
2015-06-02 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia laboratoriów Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-09/15

2015-04-08
2015-05-26 godz. 11:00
Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-08/15

2015-04-08
2015-05-26 godz. 10:30
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/DK-03/15

2015-03-26
2015-05-21 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZP/DK-06/15

2015-04-02
2015-05-19 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia Laboratorium Wytrzymałości Materiałów w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-14/A/15

2015-04-02
2015-05-19 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia Laboratorium Mechatroniki, Robotyki Przemysłowej i Mobilnej w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-12/A/15

2015-05-05
2015-05-14 godz. 10:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-07/15

2015-04-30
2015-05-07 godz. 12:00
Dostawa 7 sztuk silników z przekładniami ZP/ZN-18/15

2015-03-26
2015-05-07 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-05/15

Usługi (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2015-04-23
2015-05-07 godz. 08:30
Przeprowadzenie szkolenia Kompetencje interpersonalne w ramach projektu Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki KA/POKL/ZP/U-18/15