Aktualne zamówienia


Roboty (3)

Dostawy (19)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2019.11.29
2020-01-07 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej" ZP/DK-44/19

2019.11.19
2019-12-30 godz. 10:30
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-40/19

2019.11.18
2019-12-19 godz. 09:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-43/19

2019.11.15
2019-12-18 godz. 09:30
Dostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-42/19

2019.11.28
2019-12-17 godz. 11:30
Dostawa akcelerometrów do systemu analizy drgań dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-61/A/19

2019.12.06
2019-12-17 godz. 11:30
Dostawa 3 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) A3 z duplexem i automatycznym podajnikiem papieru tzw. ADF dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-66/A/19

2019.12.06
2019-12-17 godz. 11:30
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 (kopiarka-drukarka) dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-68/A/19

2019.12.06
2019-12-13 godz. 12:00
Prenumerata czasopism polskich w roku 2020, datowana na okres 01.01.2020-31.12.2020 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-09/19

2019.12.06
2019-12-13 godz. 12:00
Prenumerata czasopism zagranicznych w roku 2020, datowana na okres 01.01.2020-31.12.2020 dla Politechniki Częstochowskiej ZP/ZO-08/19

2019.11.28
2019-12-12 godz. 09:30
Dostawa miniaturowego przenośnego, elektrodynamicznego wzbudnika modalnego ze stałym magnesem oraz zintegrowanym w obudowie wzmacniaczem sygnału dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-62/A/19

2019.11.27
2019-12-10 godz. 11:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-60/A/19

2019.11.28
2019-12-10 godz. 11:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-42/19

2019.11.27
2019-12-10 godz. 11:30
Dostawa porometru gazowego wraz oprogramowaniem analitycznym oraz oprogramowaniem integrującym urządzenie z istniejącym w Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej dedykowanym oprogramowaniem sterującym i pomiarowym ZP/D-63/A/19

2019.11.27
2019-12-10 godz. 11:30
Dostawa potencjostatu/galwanostatu kompatybilny w bosterem BSTR 10A firmy Autolab wraz z oprogramowaniem analitycznym oraz oprogramowaniem integrującym urządzenie z istniejącym w Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej dedykowanym oprogramowaniem sterującym i pomiarowym. ZP/D-64/A/19

2019.11.27
2019-12-05 godz. 09:30
Dostawa kompaktowego skaningowego mikroskopu elektronowego, automatycznej prasy do inkludowania i szlifierko-polerki półautomatycznej dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-65/A/19

2019.11.20
2019-12-03 godz. 11:30
Dostawa 2 lekkich dronów ze sterowaną kamerą i systemem wykrywania przeszkód dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-59/A/19

2019.10.29
2019-12-03 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-38/19

2019.11.21
2019-11-29 godz. 10:30
Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-41/19

2019.11.14
2019-11-26 godz. 11:30
Dostawa aparatury dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-57/A/19

Usługi (1)