Zmiana rozmiaru tekstu

-A +A

A

A

A

Politechnika Częstochowska

65 lat doświadczenia w działalności naukowej i edukacyjnej

Aktualne zamówienia

Dostawy (8)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2015-03-26
2015-05-07 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-05/15

2015-03-26
2015-05-07 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZP/DK-06/15

2015-03-24
2015-05-05 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-09/A/15

2015-03-24
2015-05-05 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia laboratorium komputerowego i modelarni IMiPKM w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-11/A/15

2015-03-17
2015-04-28 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia Laboratorium Drgań Mechanicznych w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. ZP/D-07/A/15

2015-03-13
2015-04-23 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowska w ramach projektu: Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW. ZP/DK-04/15

2015-02-13
2015-04-09 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-02/15

2015-03-26
2015-04-09 godz. 08:30
Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-06/15

Usługi (2)