Zmiana rozmiaru tekstu

-A +A

A

A

A

Politechnika Częstochowska

65 lat doświadczenia w działalności naukowej i edukacyjnej

Aktualne zamówienia

Dostawy (5)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2015-10-21
2015-12-02 godz. 09:00
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-20/15

2015-11-27
2015-12-02 godz.
Dostawa stanowiska do badania dwustopniowej przekładni planetarnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ZP/ZO-09/15

2015-11-27
2015-12-02 godz.
Dostawa stanowiska do wyznaczania odkształceń prętów w kratownicy płaskiej oraz stanowiska do pomiarów odkształceń wywołanych symetrycznym i niesymetrycznym zginaniem belek, w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ZP/ZO-10/15

2015-10-20
2015-12-01 godz. 12:00
Dostawa modułów nasadek detekcji promieniowania podczerwonego wraz z urządzeniami obrazującymi i wyposażeniem dodatkowym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-55/A/15

2015-11-18
2015-12-01 godz. 12:00
Dostawa przetworników różnicy ciśnień gazów dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-66/A/15

Usługi (1)