Aktualne zamówienia


Roboty (7)

Dostawy (7)

Usługi (2)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2017-07-12
2017-08-01 godz. 10:30
Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/U-19/17

2017-06-28
2017-07-13 godz. 10:30
Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/U-17/17