Zakwaterowanie studentów

Studenci Politechniki Częstochowskiej mogą ubiegać się o miejsca w DS. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Starając się o miejsce w Domu Studenckim należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
  • podpisać umowę o zakwaterowanie w Domu Studenckim


Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim zobowiązany jest do złożenia wniosku w Dziale Domów Studenckich (z wyjątkiem studentów I roku we właściwym dziekanacie lub w Dziale Domów Studenckich) w terminie do końca maja każdego roku, I rok studiów do 10 września.
Bliższych informacji udziela Dział Domów Studenckich - telefon: (034) 325-02-62 i Domy Studenckie: Dom Studenta "Bliźniak" tel. (034) 325-04-72, Dom Studenta "Maluch" tel. (034) 325-02-33, Dom Studenta "Herkules" tel. (034) 325-04-95

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim 40.5 KB doc Pobierz
Umowa o zakwaterowanie w Domu Studenckim 22.02 KB docx Pobierz