Władze Uczelni

Władze Politechniki Częstochowskiej
w kadencji 2016-2020

Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki

Prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski

Prorektor ds. zarządzania i marketingu
prof. dr hab. inż. Arnold Pabian

Prorektor ds. innowacji i rozwoju
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz

Dziekani

Dziekan
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek

Dziekan
Wydziału Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
dr hab. inż. Marcin Knapiński prof. PCz

Dziekan
Wydziału Budownictwa
dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz

Dziekan
Wydziału Elektrycznego
dr hab. Katarzyna Oźga prof. PCz

Dziekan
Wydziału Infrastruktury
i Środowiska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

Dziekan
Wydziału Zarządzania
dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski