Władze Uczelni

Władze Politechniki Częstochowskiej

w kadencji 2016-2020

Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Kontakt
 

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki
Kontakt
 

Prorektor ds. nauczania
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski
Kontakt
 

Prorektor ds. zarządzania i marketingu
prof. dr hab. inż. Arnold Pabian
Kontakt
 

Prorektor ds. rozwoju
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz
Kontakt

Dziekani

Dziekan
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
Kontakt
 

Dziekan
Wydziału Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
dr hab. inż. Marcin Knapiński prof. PCz
Kontakt

Dziekan
Wydziału Budownictwa
dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz
Kontakt

Dziekan
Wydziału Elektrycznego
dr hab. Marek Lis prof. PCz
Kontakt

Dziekan
Wydziału Infrastruktury
i Środowiska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
Kontakt
 

Dziekan
Wydziału Zarządzania
prof. dr hab. Dorota Jelonek
Kontakt

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Kontakt