Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 246/2018/2019 z dnia 12.12.2018 w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 98/2016/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 69/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjecie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 69/2016/2017 z dnia 31.05.2017 w sprawie zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 48/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Zobacz i pobierz