Studia III stopnia - wiadomości ogólne

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia określone w art. 2 ust.1. pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant,” o którym mowa w art. 187a ust. 1.

Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art. 2 ust. 1. pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata i realizowane są w oparciu o zatwierdzone przez Rady Wydziałów plany i programy studiów.

Studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej prowadzone są przez jednostki organizacyjne w zakresie następujących dyscyplin naukowych:
  1. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki tel. (34) 325-05-97 
dyscyplina naukowa: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz informatyka
  1. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów tel. (34) 325-06-60
dyscyplina naukowa: metalurgia, inżynieria materiałowa oraz inżynieria produkcji
  1. Wydział Infrastruktury i Środowiska tel. (34) 325-04-66, 325-04-60
dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska
  1. Wydział Zarządzania tel. (34) 325-08-74
dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
  1. Wydział Elektryczny tel. (34) 325-08-33
dyscyplina naukowa: elektrotechnika


PDF iconKodeks Etyki Doktoranta Politechniki Częstochowskiej (336.24 KB)