Senat Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2016-2020

Rektor

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Prorektorzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki - Prorektor ds. nauki

Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski - Prorektor ds. nauczania

Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian - Prorektor ds. zarządzania i marketingu

Dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz - Prorektor ds. innowacji i rozwoju

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych

Dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz - Wydział Budownictwa

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz - Wydział Elektryczny

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz - Wydział Zarządzania

Nauczyciele akademiccy – Profesorowie, Doktorzy habilitowani

Dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz - Wydział Budownictwa

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz - Wydział Elektryczny

Dr hab. inż. Sebastian Dudzik, prof. PCz - Wydział Elektryczny

Dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk, prof. PCz - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Prof. dr hab. inż. Witold Elsner - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Dr hab. inż. Henryk Radomiak, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron - Wydział Zarządzania

Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz - Wydział Zarządzania

Pozostali nauczyciele akademiccy

Dr inż. Jacek Halbiniak - Wydział Budownictwa

Dr inż. Piotr Szeląg - Wydział Elektryczny

Dr inż. Rafał Jasiński - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Dr inż. Grzegorz Michalski - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Dr inż. Cezary Kolmasiak - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Dr Anna Bazan-Bulanda - Wydział Zarządzania

Mgr Izabela Mishchil - Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

Mgr Andrzej Auguściak - Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Mgr Wioletta Postawa

Mgr Julian Dołowacki

Mgr inż. Krzysztof Środa

Doktoranci

Mgr Justyna Imiołczyk

Mgr inż. Joanna Kulawik

Studenci

Ewelina Szymczykiewicz - Wydział Budownictwa

Wojciech Dziubałtowski - Wydział Elektryczny

Paulina Grzesiak - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Dawid Kucharczyk - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Klaudia Klimaszewska - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Mateusz Stokłosa - Wydział Zarządzania

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Andrzej Maruszczyk