Regulamin studiów

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 194/2014/2015 z dnia 25.02.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Zobacz i pobierz