Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 104/2018 z dnia 14.02.2018 w sprawie zmiany Załącznika nr 9 do Zarządzenia nr 65/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 65/2017 z dnia 13.09.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 6/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wprowadzania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 129/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz