Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 129/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz